Osoby ohrožené sociálním vyloučením

4. Základní informace k životní situaci

Občan po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, či zabezpečovací detence. Dále zletilé dítě, kterému skončila ústavní či ochranná výchova nebo pěstounská péče (zletilost nebo po 19 roku života) a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, např. propuštění z léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, z psychiatrické léčebny (nemocnice) a osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, které nemají zajištěno bydlení, práci, prostředky k obživě a potřebují informace o možnostech pomoci při
začlenění se do společnosti.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan nacházející se v životní situaci uvedené v bodě 4.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podmínkou je, že životní situace v bodě 4. nastala. Postup vychází z teorií a metod sociální práce.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Dostavit se osobně k sociální kurátorce pro dospělé.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Řídí se místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Jestliže však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod trvalého bydliště, je místně příslušný ten úřad obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu k této situaci došlo. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor sociálních služeb
oddělení plánování sociálních služeb
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

Mgr. Radomíra Lukášová – sociální kurátorka, tel.: 572 525 773, e-mail: radomira.lukasova@mesto-uh_cz 

Po 8.00 - 17.00  

Út

8.00 - 15.30 *
St 8.00 - 17.00  
Čt 8.00 - 15.00 *
8.00 - 14.00 *

* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je vhodné mít některý z dokladů totožnosti. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Není nutné mít žádný formulář.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Situace bude řešena bezodkladně dle možností.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Záleží vždy na individuálních okolnostech a celkové sociální situaci člověka.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

S občanem je sjednána ústně nebo písemně bezplatná zakázka (kontrakt) o poskytnutí sociální práce. Je veden a motivován k tomu, aby se v mezích svých schopností a možností na řešení své situace také podílel.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

V tomto případě to situace žadatele nepředpokládá. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Dostanu mimořádnou okamžitou pomoc po propuštění? Musím se evidovat na úřadě práce, když jsem nezaměstnaný? Proč se musím evidovat?  


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál MPSV ČR – http://portal.mpsv.cz 


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb Městského úřadu v Uherském Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Bc. Taťána Pukovcová, tel.: 572 525 780, e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh_cz  


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Taťána Pukovcová

T: 572 525 780
M: 720 513 264
E: Tatana.Pukovcova@mesto-uh_cz