Ostatní předpisy

Přehled metodických pokynů, statutů, pravidel a dalších předpisů.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019201820172016 | 2015 | 2014

ROK 2023

název předpisu termíny

schváleno:
účinnost od:

06.11.2023
07.11.2023

Organizační řád 06_2023, soubor typu pdf, (1005,49 kB)

schváleno:
účinnost od:

05.06.2023
12.06.2023
Organizační řád 05_2023, soubor typu pdf, (1004,37 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.05.2023
16.05.2023
Jednací řád komisí rady města platný od 9. 1. 2023, soubor typu pdf, (254,23 kB)

schváleno:
účinnost od:

09.01.2023
09.01.2023
Statut komisí rady města platný od 9. 1. 2023, soubor typu pdf, (251,29 kB) 

schváleno:
účinnost od:

09.01.2023
09.01.2023

ROK 2022

název předpisu termíny

Jednací řád Rady města Uherské Hradiště v úplném znění k 21.11.2022 , soubor typu pdf, (216,9 kB)

schváleno:
účinnost od:

21.11.2022
21.11.2022

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště 17.10.2022, soubor typu pdf, (256,12 kB)

schváleno:
účinnost od:

17.10.2022
17.10.2022

Organizační řád 09-2022, soubor typu pdf, (917,39 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.09.2022
19.09.2022

Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, soubor typu pdf, (300,09 kB)

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, ve znění změny Pravidel pro zadávání veřejných zakázek účinné ke dni 23.08.2022

Příloha č. 1 – Vzor zadávacího listu - stanovení pracovní skupiny a návrh vyzvaných účastníků, soubor typu docx, (34,44 kB)

Příloha č. 2 – Vzor protokolu otevírání obálek, VZ malého rozsahu, soubor typu xls, (44 kB)

Příloha č. 3 – Kontrolní list – odůvodnění odpovědného zadávání, soubor typu docx, (34,23 kB)

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení účastníka k zásadě sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, soubor typu docx, (18,97 kB)

Příloha č. 5 - Jednací řád pracovní skupiny, VZ malého rozsahu, soubor typu pdf, (232,92 kB)

Příloha č. 6 – Jednací řád komise pro hodnocení a posouzení nabídek, otevírání nabídek dle ZZVZ, soubor typu pdf, (246,52 kB)

schváleno:
účinnost od:

22.08.2022
23.08.2022

Organizační řád 07-2022, soubor typu pdf, (913,83 kB)

schváleno:
účinnost od:

11.07.2022
12.07.2022

ROK 2021

název předpisu termíny

Organizační řád 12-2021.pdf, soubor typu pdf, (912,72 kB)

schváleno:
účinnost od:

13.12.2021
01.01.2022

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, soubor typu pdf, (252,15 kB)

Příloha č. 1 – Vzor zadávacího listu - stanovení pracovní skupiny a návrh vyzvaných účastníků, soubor typu docx, (34,44 kB)

Příloha č. 2 – Vzor protokolu otevírání obálek, VZ malého rozsahu, soubor typu xls, (44 kB)

Příloha č. 3 – Kontrolní list – odůvodnění odpovědného zadávání, soubor typu docx, (34,23 kB)

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení účastníka k zásadě sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, soubor typu docx, (18,97 kB)

Příloha č. 5 - Jednací řád pracovní skupiny, VZ malého rozsahu, soubor typu pdf, (232,92 kB)

Příloha č. 6 – Jednací řád komise pro hodnocení a posouzení nabídek, otevírání nabídek dle ZZVZ, soubor typu pdf, (246,52 kB)

schváleno:
účinnost od:

13.12.2021
14.12.2021

Organizační řád 09-2021.pdf, soubor typu pdf, (947,8 kB)

schváleno:
účinnost od:

22.09.2021
24.09.2021

Pravidla o poskytování bydlení v Domech s pečovatelskou službou a Domě s chráněnými byty.pdf, soubor typu pdf, (656,23 kB)

schváleno:
účinnost od:

04.10.2021
04.10.2021

Pravidla upravující podmínky hlášení místních rozhlasů v částech města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (194 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.07.2021
16.07.2021

Organizační řád 02-2021, soubor typu pdf, (931,87 kB)

schváleno:
účinnost od:

24.02.2021
01.03.2021

ROK 2020

název předpisu termíny

Organizační řád.pdf, soubor typu pdf, (930,43 kB)

schváleno:
účinnost od:

24.09.2020
01.10.2020

Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (122,17 kB)

Žádost o poskytnutí finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (1,41 MB)

schváleno:
účinnost od:

17.08.2020
18.08.2020

ROK 2019

název předpisu termíny

Pravidla "Systém zpracování a ochrany osobních údajů", soubor typu pdf, (11,65 MB)

schváleno: 
účinnost od:
02.09.2019
02.09.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - startovací byty, soubor typu pdf, (298,58 kB)

schváleno:
účinnost od:
20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - standardní byty, soubor typu pdf, (300,35 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - soutěž nájemného, soubor typu pdf, (293,86 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Statut vyhlášení nejlepšího sportovce, soubor typu pdf, (215,46 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, soubor typu pdf, (272,91 kB)

schváleno:
účinnost od:

01.04.2019
02.04.2019

Domovní řád, soubor typu pdf, (238,96 kB)

schváleno:
účinnost od:

01.04.2019
02.04.2019

Pravidla pro udělování čestného občanství města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (104,95 kB) schváleno:
účinnost od:
18.02.2019
19.02.2019
Statut Ceny města, soubor typu pdf, (90,84 kB) schváleno:
účinnost od:
18.02.2019
18.02.2019
Statut Vyznamenání starosty města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (167,11 kB) schváleno:
účinnost od:
14.01.2019
15.01.2019

ROK 2018

název předpisu termíny

Pravidla pro udělování záštit města Uh. Hradiště, soubor typu pdf, (193,59 kB)

schváleno:
účinnost od:

16.08.2018
17.08.2018

Pravidla pro umístění a vzhled reastauračních zahrádek v Uherském Hradišti, soubor typu pdf, (542,13 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.01.2018
01.02.2018

Metodický pokyn - Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení, soubor typu pdf, (334,23 kB)

schváleno:
účinnost od:

21.11.2017
01.01.2018

ROK 2017

název předpisu termíny

Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uh. Hradiště, soubor typu pdf, (43,01 kB)

schváleno:
účinnost od:

12.06.2017
12.06.2017

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (161,01 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (163,37 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (161,46 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu obnovy historické architektury města v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (165,16 kB)    
Pravidla pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí 2017, soubor typu pdf, (151,89 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (164,31 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (160,05 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (99,84 kB)    

ROK 2016

název předpisu termíny
Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (166,63 kB)   schváleno:
účinnost od:
15.12.2016
16.12.2016
Pravidla pro udělování čestného ocenění Dům roku, soubor typu pdf, (142,1 kB) schváleno:
účinnost od:
05.09.2016
05.09.2016

ROK 2015

název předpisu termíny
Statut Ceny V. Boučka.pdf, soubor typu pdf, (47,4 kB) schváleno:
účinnost od:

07.12.2015
07.12.2015

Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků, soubor typu pdf, (206,55 kB) schváleno:
účinnost od:

24.11.2015
25.11.2015

ROK 2014

název předpisu termíny

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, soubor typu pdf, (212,39 kB)

schváleno:
účinnost od:
16.12.2014
17.12.2014