Ostatní předpisy

Přehled metodických pokynů, statutů, pravidel a dalších předpisů.

2021 | 2020 | 2019201820172016 | 2015 | 20142006 | 2004 

 

ROK 2021

 název předpisu termíny

Pravidla upravující podmínky hlášení místních rozhlasů v částech města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (194 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.07.2021
16.07.2021

Organizační řád 02-2021, soubor typu pdf, (931,87 kB)

schváleno:
účinnost od:

24.02.2021
01.03.2021

ROK 2020

 název předpisu termíny

Organizační řád.pdf, soubor typu pdf, (930,43 kB)

schváleno:
účinnost od:

24.09.2020
01.10.2020

Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (122,17 kB)

Žádost o poskytnutí finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (1,41 MB)

schváleno:
účinnost od:

17.08.2020
18.08.2020

ROK 2019

název předpisu termíny

Pravidla "Systém zpracování a ochrany osobních údajů", soubor typu pdf, (11,65 MB)

schváleno: 
účinnost od:
02.09.2019
02.09.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - startovací byty, soubor typu pdf, (298,58 kB)

schváleno:
účinnost od:
20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - standardní byty, soubor typu pdf, (300,35 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - soutěž nájemného, soubor typu pdf, (293,86 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Statut vyhlášení nejlepšího sportovce, soubor typu pdf, (215,46 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, soubor typu pdf, (272,91 kB)

schváleno:
účinnost od:

01.04.2019
02.04.2019

Domovní řád, soubor typu pdf, (238,96 kB)

schváleno:
účinnost od:

01.04.2019
02.04.2019

Pravidla pro udělování čestného občanství města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (104,95 kB) schváleno:
účinnost od:
18.02.2019
19.02.2019
Statut Ceny města, soubor typu pdf, (90,84 kB) schváleno:
účinnost od:
18.02.2019
18.02.2019
Statut Vyznamenání starosty města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (167,11 kB) schváleno:
účinnost od:
14.01.2019
15.01.2019

ROK 2018

název předpisu termíny

Pravidla pro udělování záštit města Uh. Hradiště, soubor typu pdf, (193,59 kB)

schváleno:
účinnost od:

16.08.2018
17.08.2018

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, soubor typu pdf, (91,45 kB)
Příloha 1, soubor typu pdf, (42,71 kB)
Příloha 2, soubor typu pdf, (17,32 kB)
Příloha 3, soubor typu pdf, (55,71 kB)
Příloha 4, soubor typu pdf, (54,47 kB)

schváleno:
účinnost od:

08.10.2018
09.10.2018

Pravidla pro umístění a vzhled reastauračních zahrádek v Uherském Hradišti, soubor typu pdf, (542,13 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.01.2018
01.02.2018

Metodický pokyn - Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení, soubor typu pdf, (334,23 kB)

schváleno:
účinnost od:

21.11.2017
01.01.2018

ROK 2017

název předpisu termíny

Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uh. Hradiště, soubor typu pdf, (43,01 kB)

schváleno:
účinnost od:

12.06.2017
12.06.2017

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (161,01 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (163,37 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (161,46 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu obnovy historické architektury města v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (165,16 kB)    
Pravidla pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí 2017, soubor typu pdf, (151,89 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (164,31 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (160,05 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (99,84 kB)    

ROK 2016

název předpisu termíny
Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (166,63 kB)   schváleno:
účinnost od:
15.12.2016
16.12.2016
Pravidla pro udělování čestného ocenění Dům roku, soubor typu pdf, (142,1 kB) schváleno:
účinnost od:
05.09.2016
05.09.2016
Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve
Zpravodaji města Uherské Hradiště 
schváleno:
účinnost od:
18.04.2016
18.04.2016

ROK 2015

název předpisu termíny
Pravidla o poskytování bydlení v Domech s pečovatelskou službou a v Domě s
chráněnými byty
schváleno:
účinnost od:

15.12.2015
15.12.2015

Statut Ceny Vladimíra Boučka schváleno:
účinnost od:

07.12.2015
07.12.2015

Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků, soubor typu pdf, (206,55 kB) schváleno:
účinnost od:

24.11.2015
25.11.2015

ROK 2014

název předpisu termíny
Pravidla pro přijímání petic a stížností schváleno:
účinnost od:
16.12.2014
17.12.2014
Jednací řád zastupitelstva města UH a výborů ZM schváleno:
účinnost od:
09.12.2014
09.12.2014

ROK 2006

název předpisu termíny
Etický kodex zaměstnanců města schváleno:
účinnost od:
01.01.2006
01.01.2006

ROK 2004

název předpisu termíny
Pravidla pro nakládání s byty schváleno: 
účinnost od:
13.12.2004
01.01.2005