Ostatní předpisy

Přehled metodických pokynů, statutů, pravidel a dalších předpisů.

2022 | 2021 | 2020 | 2019201820172016 | 2015 | 2014

 

ROK 2022

 název předpisu termíny
 

schváleno:
účinnost od:

 

ROK 2021

 název předpisu termíny

Organizační řád 12-2021.pdf, soubor typu pdf, (912,72 kB)

schváleno:
účinnost od:

13.12.2021
01.01.2022

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, soubor typu pdf, (252,15 kB)

Příloha č. 1 – Vzor zadávacího listu - stanovení pracovní skupiny a návrh vyzvaných účastníků, soubor typu docx, (34,44 kB)

Příloha č. 2 – Vzor protokolu otevírání obálek, VZ malého rozsahu, soubor typu xls, (44 kB)

Příloha č. 3 – Kontrolní list – odůvodnění odpovědného zadávání, soubor typu docx, (34,23 kB)

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení účastníka k zásadě sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, soubor typu docx, (18,97 kB)

Příloha č. 5 - Jednací řád pracovní skupiny, VZ malého rozsahu, soubor typu pdf, (232,92 kB)

Příloha č. 6 – Jednací řád komise pro hodnocení a posouzení nabídek, otevírání nabídek dle ZZVZ, soubor typu pdf, (246,52 kB)

schváleno:
účinnost od:

13.12.2021
14.12.2021

Organizační řád 09-2021.pdf, soubor typu pdf, (947,8 kB)

schváleno:
účinnost od:

22.09.2021
24.09.2021

Pravidla o poskytování bydlení v Domech s pečovatelskou službou a Domě s chráněnými byty.pdf, soubor typu pdf, (656,23 kB)

schváleno:
účinnost od:

04.10.2021
04.10.2021

Pravidla upravující podmínky hlášení místních rozhlasů v částech města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (194 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.07.2021
16.07.2021

Organizační řád 02-2021, soubor typu pdf, (931,87 kB)

schváleno:
účinnost od:

24.02.2021
01.03.2021

ROK 2020

 název předpisu termíny

Organizační řád.pdf, soubor typu pdf, (930,43 kB)

schváleno:
účinnost od:

24.09.2020
01.10.2020

Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (122,17 kB)

Žádost o poskytnutí finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (1,41 MB)

schváleno:
účinnost od:

17.08.2020
18.08.2020

ROK 2019

název předpisu termíny

Pravidla "Systém zpracování a ochrany osobních údajů", soubor typu pdf, (11,65 MB)

schváleno: 
účinnost od:
02.09.2019
02.09.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - startovací byty, soubor typu pdf, (298,58 kB)

schváleno:
účinnost od:
20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - standardní byty, soubor typu pdf, (300,35 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem města - soutěž nájemného, soubor typu pdf, (293,86 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Statut vyhlášení nejlepšího sportovce, soubor typu pdf, (215,46 kB)

schváleno:
účinnost od:

20.05.2019
21.05.2019

Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, soubor typu pdf, (272,91 kB)

schváleno:
účinnost od:

01.04.2019
02.04.2019

Domovní řád, soubor typu pdf, (238,96 kB)

schváleno:
účinnost od:

01.04.2019
02.04.2019

Pravidla pro udělování čestného občanství města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (104,95 kB) schváleno:
účinnost od:
18.02.2019
19.02.2019
Statut Ceny města, soubor typu pdf, (90,84 kB) schváleno:
účinnost od:
18.02.2019
18.02.2019
Statut Vyznamenání starosty města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (167,11 kB) schváleno:
účinnost od:
14.01.2019
15.01.2019

ROK 2018

název předpisu termíny

Jednací řád Rady města Uherské Hradiště 12.11.2018, soubor typu pdf, (137,4 kB)

schváleno:
účinnost od:

12.11.2018
12.11.2018

Jednací řád komisí Rady města Uherské Hradiště 12.11.2018, soubor typu pdf, (139,72 kB)

schváleno:
účinnost od
:

12.11.2018
12.11.2018

Statut komisí Rady města Uherské Hradiště 12.11.2018, soubor typu pdf, (150,41 kB)

schváleno:
účinnost od
:

12.11.2018
12.11.2018

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště v úplném znění k 16. 11. 2020, soubor typu pdf, (197,34 kB)

schváleno:
účinnost od
:
05.11.2018
05.11.2018

Pravidla pro udělování záštit města Uh. Hradiště, soubor typu pdf, (193,59 kB)

schváleno:
účinnost od:

16.08.2018
17.08.2018

Pravidla pro umístění a vzhled reastauračních zahrádek v Uherském Hradišti, soubor typu pdf, (542,13 kB)

schváleno:
účinnost od:

15.01.2018
01.02.2018

Metodický pokyn - Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení, soubor typu pdf, (334,23 kB)

schváleno:
účinnost od:

21.11.2017
01.01.2018

ROK 2017

název předpisu termíny

Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uh. Hradiště, soubor typu pdf, (43,01 kB)

schváleno:
účinnost od:

12.06.2017
12.06.2017

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (161,01 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (163,37 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (161,46 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu obnovy historické architektury města v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (165,16 kB)    
Pravidla pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí 2017, soubor typu pdf, (151,89 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (164,31 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí města Uherské v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (160,05 kB)    
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2017, soubor typu pdf, (99,84 kB)    

ROK 2016

název předpisu termíny
Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě, soubor typu pdf, (166,63 kB)   schváleno:
účinnost od:
15.12.2016
16.12.2016
Pravidla pro udělování čestného ocenění Dům roku, soubor typu pdf, (142,1 kB) schváleno:
účinnost od:
05.09.2016
05.09.2016

ROK 2015

název předpisu termíny
Statut Ceny V. Boučka.pdf, soubor typu pdf, (47,4 kB) schváleno:
účinnost od:

07.12.2015
07.12.2015

Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků, soubor typu pdf, (206,55 kB) schváleno:
účinnost od:

24.11.2015
25.11.2015

ROK 2014

název předpisu termíny

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, soubor typu pdf, (212,39 kB)

schváleno:
účinnost od:
16.12.2014
17.12.2014