Ostatní školy a školská zařízení

Seznam ostatních škol a školských zařízení s výpisem podrobných kontaktů.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MARIÁNSKÉ NÁM. 125, PSČ 686 01 

ředitel: MgA. Jiří POSPÍCHAL, Ph.D.
telefon: 572 551 489
e-mail: zusuh@zusuh_cz
web:www.zusuh.cz

 


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLOVÁCKO, s.r.o., UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Protzkarova 1220, PSČ 686 01 

ředitel: MgA. David HRUBÝ
telefon: 792 304 808
e-mail: kancelar@zusslovacko_cz
web: www.zusslovacko.cz

 


DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 313, PSČ 686 01 

ředitelka: Mgr. Ivana Lacková
telefon: 572 552 345
e-mail: reditelka@detskydomov_com
web: www.detskydomov.com

 


KRAJSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZLÍN, pracoviště UHERSKÉ HRADIŠTĚ, FRANTIŠKÁNSKÁ čp. 1256, PSČ 686 01 

ředitelka KPPP a ZDVPP Zlín: Mgr. Monika Němečková
vedoucí pracoviště UH: PhDr. Nataša Gmentová
telefon: 572 551 352
e-mail: pppuh@poradnazl_cz
web: www.poradnazl.cz

 

PLAVECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Sportovní 1214, PSČ 686 01 

ředitel: Mgr.Jan Duda
telefon: 731 555 001
e-mail: reditel@plaveckaskolauh_cz
web: www.plaveckaskolauh.cz

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při ZŠ a MŠ logopedické - pracoviště Uherské Hradiště, Zelené nám. 1292, PSČ 686 01 

telefon: 773 778 638
e-mail: iva.chudobova@zslogo_cz

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HELP - pracoviště Uherské Hradiště, Zelené nám. 1292, PSČ 686 01 

telefon: 572 564 520
e-mail: svp@svphelp_cz

SVP HELP vychází z individuálních potřeb klienta, zaměřuje se na prevenci sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, zabývá se řešením poruch chování. Veškeré služby jsou bezplatné.