Otevřený dopis

12.10.2017 Útvar městského architekta obdržel dopis od Ing. arch. Karla Dokoupila, autora obchodního domu Delta. Níže jej dáváme k náhlednutí v doslovném přepise...

Zlín 10. 10. 2017

Věc: „Obchodní dům v Uherském Hradišti“

Vážený pane architekte,

jsem autorem a hlavním projektantem budovy „Obchodní dům na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Původně byl objekt realizován pro firmu Delta UH, která byla i investorem, v létech 1993-94. Stavba byla oceněna v celostátní soutěži „Stavba roku 1994“.

Do Uherského Hradiště jezdím ze Zlína sporadicky, několikrát do roka.

V nedávné minulosti bylo bez mého vědomí změněno vnitřní uspořádání objektu za účelem zvětšení prodejní plochy, což chápu, i když se tím zásadně změnil celý interiér objektu.

Vnější vzhled budovy mě však nemile překvapil. Připomíná plakátovací plochu, na kterou si bez jakékoli koordinace každý přilepí, co považuje za důležitou informaci.

Kromě původního názvu „Obchodní dům“ jsou polepená okna dílčími reklamami, reklama je i na fasádě.

Obchodní dům je situovaný na hlavním pěším tahu a svou nárožní polohou je s trochou nadsázky „vstupním objektem“ na hlavní náměstí. Svým vzhledem mě však spíše odpuzuje, než aby mě zaujala. Vzbuzuje dojem nabídky levného zboží s nízkou kulturou prodeje. Můj názor je jistě ovlivněn také tím, že do UH jezdím jen občas a netrpím v tomto případě „provozní slepotou“.

Kdybych se zabýval obchodním marketingem, zcela jistě bych se problémem začal zabývat a hledat nápravu. Jsem však architekt a proto mi dovolte vyjádřit svůj názor, který je veden upřímnou snahou vedoucí k nápravě stávajícího stavu.

Tímto bych chtěl apelovat i na své mladší kolegy a kolegyně, aby se občas ohlédli za svými díly a neztráceli zájem o jejich osud.

Se srdečným pozdravem

image001.jpg

foto_delta.jpg