Ověřování matričních dokladů pro použití v cizině

Apostille, Superlegalizace

4. Základní informace k životní situaci

Městský úřad Uherské Hradiště, jako úřad s rozšířenou působností, provádí na žádost ověřování převážně: 

  • rodných, oddacích a úmrtních listů,
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství,

které byly vydány pro použití v cizině, a to matričními úřady, které spadají do správního obvodu Uherského Hradiště. 

Pokud jsou matriční doklady vydány pro použití ve státě, se kterým nemá ČR dvoustrannou smlouvu o uznávání dokladů, je nutno tyto doklady ověřit tvz. Apostille popř. superlegalizace.

 

V případě, že je nutná Apostille:

  • žadatel doklady vydané matričním úřadem Uherské Hradiště ověřuje u Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně (Odbor právní a Krajský živnostenský úřad). Následně je pak takto ověřený doklad nutno ověřit na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze.

nebo

  • žadatel doklady vydané matričním úřadem ve správním obvodu Uherského Hradiště ověřuje u matričního úřadu Uherské Hradiště nebo přímo u Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně (Odbor právní a Krajský živnostenský úřad). Následně je pak takto ověřený doklad nutno ověřit na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze.  

V případě superlegalizace je nutné doklad ověřený Apostille dále ověřit na Velvyslanectví toho státu, kde budou doklady použity.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, jíž se doklad, který se ověřuje, týká.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Předložení dokladu, který je třeba ověřit.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Předložit doklad, který je třeba ověřit.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Doklad, který je třeba ověřit.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ověření dokladu pro použití v cizině se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč na matričním úřadě Uherské Hradiště, popř. Krajském úřadě Zlínského kraje.

Apostille na Ministerstvu zahraničních věcí - 300 Kč kolkovou známkou!


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Adresa MZV ČR v případě Apostille: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Hradčanské náměstí 5
110 00 Praha
(Toskánský palác)
Tel. 244 182 188

Úřední hodiny: 

Po, St    8.00 - 12.00; 13.30 - 17.00
Út, Pá    8.00 - 12.00


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba 

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2021


28. Popis byl naposledy aktualizován

28.04.2022


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz