Označení zprávy za SPAM

Pokud je zpráva vyhodnocena při kontrole programem jako SPAM, odešle epodatelna tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu označení zprávy antispamovým softwarem úřadu jako potencionálně nebezpečné.

S pozdravem

#urad#

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!