Oznámení o pokračování stavebních prací - Štěpnice. Aktualizováno.

upr2.jpg Vážení obyvatelé sídliště Štěpnice, oznamujeme vám další pokračování stavebních prací souvisejících s realizací investiční akce „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště Štěpnice, II.“

Od 23. 5. 2022 budou zahájeny další práce na rekonstrukci obslužné komunikace před bytovými domy 1064-1067 a na přilehlé parkovací ploše.

Předpoklad dokončení této etapy je na konci července. Ještě před zahájením této etapy bude spuštěn provoz na polochách před vedlejším blokem, kde práce probíhají nyní.

Žádáme o respektování přechodného dopravního značení a organizačních opatření v dané lokalitě.

Děkujeme za pochopení. 

Odbor investic Městského úřadu Uherské Hradiště

 

Bez názvu2.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz