Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kněžpole v uplynulém období 2017–2023

Kněžpole - kaple sv. Anny Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kněžpole v uplynulém období 2017–2023.

Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kněžpole v uplynulém období 2017–2023 je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 17.05.2023 do 16.06.2023,

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod.;
  • na Obci Kněžpole v pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod, jinak po telefonické dohodě.

Do 16.06.2023 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz