Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stříbrnice v uplynulém období 2016-2022 a návrhu Zadání ÚP Stříbrnice s prvky regulačního plánu (nový ÚP)

stribrnice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stříbrnice v uplynulém období 2016-2022. Souběžně s tím probíhá i projednání návrhu Zadání nového Územního plánu Stříbrnice s prvky regulačního plánu.

Do obou dokumentací je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 03.08.2022, do 02.09.2022,

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Stříbrnice, Stříbrnice 124, v pondělí od 08:00 do 17:00 hod. a ve středu od 11:00 do 17:00 hod., jinak po telefonické dohodě.

Do 02.09.2022 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování i k návrhu Zadání. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Stříbrnice v uplynulém období 2016-2022

Návrh Zadání ÚP Stříbrnice s prvky regulačního plánu (nový územní plán)

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Vašků

T: 572 525 247
E: Katerina.Vasku@mesto-uh_cz