Oznámení o omezení provozu na silnici 1/50

IMG_20180703_100701.jpg Vážení občané, oznamujeme Vám, že v termínu od 7. 7. 2018 do 17. 7. 2018 bude v úseku mezi Kunovicemi a Míkovicemi realizována stavba „Silnice 1/50 Kunovice - Míkovice před křižovatkou". Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu v dotčeném úseku částečné omezení silničního provozu – zúžení vozovky v pracovním úseku na jeden jízdní pruh o šířce 2,75 metru.

Ve výše uvedeném termínu žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a důsledné dodržování přechodného dopravního značení.  

Rozhodnutí o omezení silničního provozu vydal Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, Krajský úřad Zlínského kraje. Kontakty: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=110

Kontakty na odpovědnou osobu