Oznámení o výlukách elektrické energie

IMG_2813.JPG Do současné doby město Uherské Hradiště v případě plánované výluky dodávky elektrické energie informovalo občany dotčené části města či ulic také písemnou formou, například vhozením oznámení o výluce elektrické energie do poštovních schránek. Nyní již z kapacitních důvodů tato písemná oznámení město roznášet nebude.

„Na roznášení informací o výlukách do jednotlivých domů a bytů nemáme personální kapacitu. Oznámení distributora elektřiny je značné množství, není výjimkou i několik oznámení v jednom týdnu. Zákon nám ukládá jen a pouze zveřejnit informaci na úřední desce, což také činíme,“ vyjádřil se tajemník městského úřadu Josef Botek.

Nejspolehlivější metodou, jak se o výluce dozvědět, je nechat si od distributora zasílat info formou SMS či e-mailu přímo pro konkrétní odběrné místo. Nicméně město Uherské Hradiště má také v sekci Praktické informace na svém oficiálním webu odkaz Oznámení E.ON, kde jsou všechna oznámení dostupná.  Nepřeruší se ani písemné oznámení ve vývěsních skříňkách místních komisí v jednotlivých částech města.

Možností, jak se dozvědět o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, je hned několik:

-          Informace na webu distributora

-          Zasílání informací od distributora formou SMS/e-mailu na konkrétní odběrné místo

-          Úřední deska města (fyzická i elektronická)

-          Informace o odstávkách na webu města v sekci Praktické informace – odkaz OZNÁMENÍ E.ON

-          Vývěsní skříňka místních komisí v místních částech

-          Místní rozhlas v místních částech (možnost vyhlášení v případě větších výluk)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz