Palackého náměstí - omezení provozu

IMG_1309.JPG Vážení občané, věnujte prosím pozornost tomuto oznámení o dvojím omezení provozu na Palackého náměstí v Uherském Hradišti.

1)  Při úpravě propojení kanalizační stoky bude v době od 3. 4. do 13. 4. 2018 uzavřen výjezd z parkoviště před hotelem Grand a ul. Na Morávce bude  v tomto místě neprůjezdná (nebude možný průjezd vozidel v úseku mezi ul. Všehrdova a Dvořákova). Viz situace 002.jpg

2) Stavební práce v křižovatce Palackého náměstí s ul. Na Morávce, Všehrdova a Politických vězňů budou realizovány v termínu od 16. 4. do 29. 6. 2018. Po tuto dobu nebude umožněn průjezd vozidel z ul. Na Morávce na Palackého náměstí, do ul. Všehrdova a Politických vězňů. Současně nebude možné levé odbočení z ulice Všehrdova a přímý průjezd z ul. Politických vězňů do ul. Na Morávce. Viz situace 001.jpg

Vyznačení objížďky je v přiloženém PDF:

objiždka.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz