Památková péče

Dotační program Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2020 – informace pro žadatele.

 

Výzva pro vlastníky kulturních památek

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP“ pro rok 2019.

 

Seznam nemovitých kulturních památek

V souboru naleznete seznam všech nemovitých kulturních památek v celém správním obvodu Uherského Hradiště k únoru 2007.

 

Evidence válečných hrobů

Válečné hroby S počátkem roku 2010 byla veřejnosti zpřístupněna evidence válečných hrobů. Centrální evidence zahrnuje místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci. Evidence zobrazuje válečné hroby nejen v celé ČR, ale také v dalších státech Evropy.

 

 

pdf.pngRozhodnutí Okresního úřadu Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (1,27 MB)  - ze dne 8. 8. 1995 o určení ochranného pásma městské památkové zóny 

pdf.pngVyhláška Jm KNV Brno, soubor typu pdf, (822,58 kB) - ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

pdf.pngZákres hranice MPZ a ochranného pásma MPZ, soubor typu pdf, (580,26 kB)