Památková péče

Výzva pro vlastníky kulturních památek

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP“ pro rok 2019.

 

Dotační program Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2018 – informace pro žadatele.

 

Seznam nemovitých kulturních památek

V souboru naleznete seznam všech nemovitých kulturních památek v celém správním obvodu Uherského Hradiště k únoru 2007.

 

Evidence válečných hrobů

Válečné hroby S počátkem roku 2010 byla veřejnosti zpřístupněna evidence válečných hrobů. Centrální evidence zahrnuje místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci. Evidence zobrazuje válečné hroby nejen v celé ČR, ale také v dalších státech Evropy.

 

 

pdf.pngRozhodnutí Okresního úřadu Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (1,27 MB)  - ze dne 8. 8. 1995 o určení ochranného pásma městské památkové zóny 

pdf.pngVyhláška Jm KNV Brno, soubor typu pdf, (822,58 kB) - ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

pdf.pngZákres hranice MPZ a ochranného pásma MPZ, soubor typu pdf, (580,26 kB)