Památky pro všechny - Dny evropského dědictví startují letos v Uherském Hradišti

IMG_20210201_145433.jpg Dny evropského dědictví se konají každý rok v září, v České republice v letošním roce ve dnech 10. až 19. září. Letos odstartují v Uherském Hradišti, kde se v pátek 10. září uskuteční národní zahájení této celostátní akce.

Cílem Dnů evropského dědictví je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. Některé z památek nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze příležitostně, jde například o neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

V Uherském Hradišti proběhne v pátek 10. září 2021 národní zahájení této celostátní akce, což je pro město významná událost. Uvítáme osobnosti zastupující historická města z celé republiky. Neméně vítanými hosty budou zástupci participujících ministerstev i noví Nositelé tradic lidových řemesel, kteří zde převezmou svá ocenění (Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci). Výstava „Nositelé tradice lidových řemesel“ v Galerii Slováckého muzea bude přístupná veřejnosti do 10. 10. 2021.    

Po celý víkend 11. – 12. září bude v Uherském Hradišti naplňováno letošní heslo Památky pro všechny otevřením celkem 23 objektů. Většina z nich bude přístupná po oba dny. Jejich majitelům a správcům patří velký dík za ochotu umožnit prohlídku mnohdy i stovkám návštěvníků. Ve vybraných objektech provedou návštěvníky studenti uherskohradišťského gymnázia.

V bývalé jezuitské koleji je kromě městského informačního centra možné navštívit také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu,  bude za prohlídku expozice zavedeno snížené vstupné.

Bohatý program má připravený i Střední uměleckoprůmyslová škola. V sobotu i v neděli to budou v 13:00 a v 15:00 hodin komentované prohlídky bývalého justičního paláce, v neděli pozve návštěvníky Umprum kavárna a děti se mohou těšit na odpolední workshop. Odloučené pracoviště Franklovka na třídě Maršála Malinovského vydá svědectví o své pohnuté historii v 10:00 hodin.

V seznamu památek jsou i dvě trvale dostupné. První z nich je jediná uherskohradišťská národní kulturní památka Výšina svatého Metoděje a druhou je část městských hradeb za Klubem kultury, kde došlo v rámci komplexní obnovy památky k zahloubení v místě vodního příkopu.

O historii města se zájemci dozvědí, pokud se vydají na některou z nedělních prohlídek, vybrat si mohou ze dvou dopoledních (v 9:00 a v 11:00 hodin) a dvou odpoledních (v 14:00 a 16:00 hodin). Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada.

Pokud návštěvníci zatouží po procházce se zajímavým cílem, mohou se vydat do Mařatic - do kaple sv. Rocha nebo do Parku a skanzenu Rochus, kde bude v sobotu komponovaný program a neděli volné prohlídky s oživenými expozicemi v duchu slováckých tradic. V neděli odpoledne bude možné navštívit i kostel Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově.

Nepřístupný zůstane areál bývalé věznice (pravděpodobně až do doby znovuotevření po celkové obnově).

Koncerty v památkách: 

V neděli se mohou návštěvníci těšit na historické objekty a prostory naplněné kulturou: koncert Hradišťanu v kostele Zvěstování Panny Marie (10:30 hod.), u knihovny na klezmerovou Capellu (10.30 hod.), vystoupení smíšeného komorního sboru Canticum Camerale v kostele sv. Františka Xaverského (11.15 hod.) nebo koncert barokního kvintetu Delizie Musicali se sopranistkou Lucií Rozsnyó v zahradě františkánského kláštera (14.00 hod.).

„Národní zahájení letošních Dnů evropského dědictví je pro město Uherské Hradiště velká pocta. Historický odkaz města tak může ještě vyniknout. Každoročně se snažíme opravit další a další památky na území města a stále se tak máme čím pochlubit. Velké poděkování patří majitelům a správcům památek za ochotu umožnit návštěvníkům prohlídku jejich objektů. A díky patří také všem, kteří jednotlivými památkami provázejí,“ sdělil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

SEZNAM PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ OTEVŘENÝCH V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 11. a 12. ZÁŘÍ 2021: 

Františkánský klášter, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Suterén františkánského kláštera, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Reduta, Masarykovo náměstí, ne 9:00 – 17:00

Kostel Františka Xaverského, Masarykovo náměstí, so 9:00 – 17:00 ne 13:00 – 17:00

Kostel Zvěstování P. Marie, Františkánská ulice, so 9:00 – 17:00 ne 13:00 – 17:00

Kaple sv. Šebestiána, Palackého náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Kaple sv. Alžběty, Vodní, so i ne 9:00 – 15:00

Radnice, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Bývalý justiční palác, Všehrdova, so i ne 9.00 – 17.00

Franklovka č.p. 368, Malinovského třída, ne 10:00 – 12:00

Slovácké muzeum, Smetanovy sady, so i ne 9:00 – 17:00

Galerie Slováckého muzea, Otakarova, so i ne 9:00 – 17:00

Fara – farní zahrada, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Knihovna B. B. Buchlovana, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Portal, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Kino Hvězda, náměstí Míru, so i ne 10:00 – 15:00

Gymnázium, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Sokolovna, Tyršovo náměstí, so 9:00 – 17:00

Barokní opevnění, Kollárova ulice, trvale

Výšina sv. Metoděje, Sady, trvale

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mařatice, ne 13:00 – 17:00

Kaple sv. Rocha, Nad vinohrady, so 14:00 – 18:00 ne 9:00 – 17:00

Park a skanzen Rochus, Mařatice, so 14:00 – 18:00 ne 10:00 – 18:00


AUDIO pro média: 

2021-08-20 místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - památky.mp3, soubor typu mp3, (1,38 MB)