Památníky ve Véskách jsou opravené

P9180556.JPG Památníky obětem obou světových válek v městské části Uherské Hradiště-Vésky se dočkaly důstojné obnovy. Zásah, na kterém se formou dotace podílelo Ministerstvo obrany ČR, spočíval nejen v ošetření samotných děl, ale byly opraveny i okolní zídky, přístupové chodníky a schodiště či vlajkové stožáry. Byl také odstraněn sloup veřejného osvětlení a demontováno kovové zábradlí na zídce.

Samotné památníky byly očištěny od mechanických i biologických nečistot. Kamenné desky u památníku II. světové války si vyžádaly celkovou výměnu za robustnější. Jména na nich musela být vytesána nově, znovu byly osazeny také fotografie padlých. Obnovení písma bylo provedeno i na památníku I. světové války.

Památníky jsou vzpomínkou na 20 padlých v I. světové válce (jedno jméno je poněkud ukryto nad ratolestí pod černými nápisovými deskami) a na pět obětí z let 1939 – 1945.

P9180555.JPG

„Starost o památníky cítím jako povinnost. Ať už při vzpomínkových aktech k výročím české státnosti či k uctění památky obětí druhé světové války, musí být památníky místem, kde si člověk plně uvědomuje odkaz historických mezníků a význam piety ,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha

Práce provedl Ing. Zdeněk Habáň, náklady na popsanou obnovu byly bezmála 250 000 Kč, z toho dotace z ministerstva obrany činila 180 000 Kč.

Nad rámec původně plánovaných prací byl nově upraven okolní terén, včetně sanace vlhkosti, došlo také k novému nasvícení památníků. V bezprostředním sousedství byla nově nainstalována pumpa nad stávající studnu. Tyto práce si vyžádaly náklady dalších 179 tisíc korun.

P9180558.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz