Pamětní deska u Moravy připomíná 20 let od ničivých povodní

IMG_4630.JPG Na nábřeží řeky Moravy byla dne 29. června nainstalována pamětní deska k 20. výročí od ničivých povodní v roce 1997. Slavnostní odhalení desky se konalo za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky, generálního ředitele Povodí Moravy s.p. Václava Garguláka, starostů všech tří měst souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice a dalších.

Mnozí Hradišťané mají na povodně velmi živou vzpomínku a je to stále citlivé téma. Odhalená pamětní deska má připomenout události roku 1997, ale je nutné zmínit, že za dobu dvaceti let došlo k výstavbě mnoha opatření, která mají za cíl ochránit životy a majetek občanů před ničivou silou povodní.

V roce 2014 byla dokončena zásadní I. etapa rozsáhlých protipovodňových opatření - vyztužení a navýšení hrází a vytvoření inundačního prostoru nad Rybárnami.

Většina staveb měla širší význam, nicméně vynaložené náklady na výše uvedená opatření lze odhadovat celkem na 800 milionů korun.

IMG_4631.JPG

I. etapa byla již realizována a II. etapa je připravována v úzké spolupráci všech tří měst souměstí (UH, St. Město a Kunovice) a Povodí Moravy, přičemž město Uherské Hradiště na přípravě i realizaci participuje vysokým podílem.

Děkujeme všem organizacím i jednotlivcům, kteří se v průběhu oněch 20 let jakkoliv přičinili o to, aby celé trojměstí - Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice bylo před velkou vodou chráněno lépe, než v minulosti a aby se důsledky velké vody podařilo co nejvíc eliminovat.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz