Park Rochus a lesopark Lachovec – společné přírodní a kulturní dědictví

Město Uherské Hradiště s městem Púchov realizují společný projekt v rámci přeshraniční spolupráce programu Interreg Slovenská republika – Česká republika.

logo_IRRVA_2014-20.jpg

 

 


 

Předmětem projektu je vybudování nového přírodního amfiteátru v Parku Rochus a revitalizace lesoparku Lachovec v Púchově, a to v rámci programu Interreg Slovenská republika – Česká republika. Realizací těchto společných aktivit dojde k zatraktivnění přírodního a kulturního dědictví příhraničních regionů. Město Uherské Hradiště uzavřelo pro realizaci projektu spolupráci se slovenským městem Púchov, kdy součástí projektu budou i následné aktivity kulturní výměny a společných akcí v obou areálech. V rámci projektových aktivit bude taktéž vytvořen marketingový balíček prezentujícího podobné turistické cíle na trase spojující obě zúčastněné města.

V současné době se v Parku Rochus veškeré kulturní akce konají především v improvizovaných prostorech v blízkosti samotných muzejních expozic. Centrální prostor umožňující vystoupení jednotlivých převážně folklorních účastníků a odpovídající hlediště v současnosti schází. Tento nedostatek odstraňuje realizovaný projekt.

Stavební práce v Parku Rochus tak budou zahrnovat terénní úpravy, vytvoření svahu o jednotné sklonitosti pro hlediště a vodorovné plochy pro pódium.  Nutná bude také výstavba obslužné komunikace amfiteátru, která navazuje na hlavní příjezdovou cestu do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru. Dále pak vznikne zpevněná plocha pro pódium, 2 schodiště, plošiny pro lavice k sezení a mobilní podium. Vše doplní parková úprava v okolí amfiteátru. Samotný amfiteátr by měl být z části přírodní, kdy návštěvníci budou sedět na zatravněné ploše, z části bude k sezení využito mobilních dřevěných lavic, které budou uskladněny v blízkém objektu Parku Rochus. Kapacita amfiteátru bude zhruba 400 míst.

Záměr zbudování přírodního amfiteátru jako doprovodné infrastruktury Muzea v přírodě Rochus byl obsažen už v „Integrovaném plánu rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus“, který zastupitelstvo města schválilo v roce 2009.

Realizace projektu rozšíří kulturní tradice do prostředí, odkud se bude přeshraniční spolupráce dále rozvíjet.

 

Registrační číslo: NFP304021BMK2
Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
Vedoucí partner: Město Uherské Hradiště
Hlavní přeshraniční partner: Mesto Púchov
Celkové způsobilé výdaje projektu: 469 575,50 €
z toho:
Vedoucí partner: 
323 162,00 €
Hlavní přeshraniční partner: 146 413,50 €

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jiří Pavlíček

T: 572 525 251
E: Jiri.Pavlicek@mesto-uh_cz