Park Rochus v mapě

Pro obyvatele města Uherské Hradiště byl vytvořen nový mapový projekt Park Rochus.

V mapovém projektu Park Rochus jsou vizualizovány výkresy (skupiny vrstev) projektové dokumentace k revitalizaci lokality Rochus. Jsou výsledkem zhruba tříleté práce. Nově si tak např. nad leteckým snímkem můžete prohlédnout navrhované záměry, popř. zjistit majetkové vztahy pomocí tlačítka Hotlink - ČÚZK - nahlížení do KN - zobrazí uživateli informace o vybrané parcele z WWW stránek ČÚZK. Jelikož jsou data ve formátu .DGN dochází k jistým chybám při vykreslování (některé čáry jsou navíc). 

První výkres, zobrazený při otevření, ukazuje komplexní využití celého dotčeného území. Druhý výkres, dopravní řešení, zachycuje navrhované přístupové komunikace.

Odkaz na Mapový projekt Park Rochus