Parkovací plocha na ulici Zahradní už slouží řidičům

IMG_20201217_110036.jpg Na konci roku 2020 byla dokončena I. etapa rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice, při které dochází k výměně původních nepropustných povrchů za propustné. Parkovací plochu na ulici Zahradní o rozloze 1050 metrů čtverečních řidiči již opět využívají, další plocha aktuálně výměnou povrchu prochází.

Na parkovišti byl odstraněn nevyhovující nepropustný betonový povrch, který byl nahrazen kompletně novým povrchem včetně podkladních konstrukcí. „Plocha je nyní pokryta vysoce propustnou betonovou dlažbou a je koncipována tak, aby dešťová voda neodtékala do kanalizace, ale v celé ploše vsakovala do spodních vod,“ upřesnil místostarosta města Jaroslav Zatloukal. Investiční náklady na tuto etapu činily 3,8 milionu korun.

V lednu letošního roku byla zahájena II. etapa akce, konkrétně na rekonstrukci parkovací plochy o rozloze 1350 metrů čtverečních na ulici Štěpnická, vedle restaurace Masaro. Zde dojde k rekonstrukci stávající plochy ve stejném duchu jako parkoviště na ulici Zahradní. Dokončení prací se předpokládá na konci dubna tohoto roku a investiční náklady na tuto etapu činí 4,9 milionu korun.  Akce je spolufinancována dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Ve Štěpnicích město připravuje ještě další akci - výměnu povrchů na parkovacích plochách z boku dvou bloků bytových domů (č.p. 1045 a 1051) včetně přístupových ploch ke vchodům. K této akci má město zažádáno o dotaci, v případě kladného vyhodnocení žádosti je připraveno projekt neprodleně zahájit 


20210128_101433.jpg


Foto: město Uherské Hradiště, rekonstrukce parkovací plochy - leden 2021

Pro média: audio 2020-02-09 Místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - parkovací plochy Štěpnice.mp3, soubor typu mp3, (1,43 MB)


Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz