Parkování a úpravy prostor u hřbitova v Mařaticích

DSC00182.JPG Návštěvníkům hřbitova v Mařaticích i cestujícím městskou hromadnou dopravou se ulevilo. Město dokončilo úpravy prostranství prostor kolem hřbitova, vybudovalo parkoviště i autobusovou zastávku.

První etapa investiční akce Parkování u hřbitova v Mařaticích, která začala v roce 2017, řešila prostor za hřbitovem, úprava přední části prostranství u největšího uherskohradišťského pohřebiště pak začala vloni na podzim.

V první etapě řešilo město výstavbu obslužné komunikace, veřejného parkoviště pro 14 aut, autobusové zastávky a úpravu napojení návazných komunikací.  V rámci druhé etapy byla řešena rekonstrukce místní komunikace ulice 1. Máje v návaznosti na nově budované zpevněné plochy, byla zrušena bývalá točna a zpevněné plochy sloužící pro parkování. Veřejné prostranství se dočkalo celkových úprav, vybudován byl autobusový záliv a zastávka včetně přilehlých chodníků. Zároveň bylo vybudováno větší parkoviště pro 40 automobilů, které propojuje malý parčík  průchodem do ulice Václava Kulíška.  Součástí stavby byla i obnova a rozšíření veřejného osvětlení s ohledem na výstavbu parkovišť a chodníků, v obou etapách došlo i na sadové úpravy a doplnění mobiliáře.  „Návštěvníkům hřbitova je tedy k dispozici výrazně zlepšené celkové prostředí a mnohem větší komfort při cestování jak autobusem, tak osobním vozem.  Spolu s první etapou je v místě možné parkování pro 54 automobilů,“ komentoval celou akci starosta města Stanislav Blaha.Obě etapy byly realizovány celkovým nákladem 23, 4 milionu korun.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz