Pavlačové domy

Pavlačové domy

Dům do Mariánského náměstí vznikl na místě dvou domů na užších gotických parcelách. Uvádí se, že místo zpustlo za třicetileté války. V roce 1651 parcelu koupil Valentin Ostrovský – Hrdlička a na ní postavil nový dům. Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje šířkově orientovaný objekt. V roce 1887 byl dům doplněn o dvorní a uliční křídlo, čímž vznikl vnitroblok s pavlačemi. 

Novodobě byl rozdělen dům na dva činžovní domy, a to čísla popisná 55 a 65. Domy byly po roce 1990 postoupeny novým majitelům, kteří v nich provedli rozsáhlou rekonstrukci a přitom citlivě zachovali a využili charakteristický prvek – pavlače, obíhající celý obvod malebného dvorku. 

Domy sice nejsou státem chráněnou nemovitou kulturní památkou, ale jedinečnost vnitrobloku a zdařile provedená rekonstrukce dnes podnikatelských domů z nich činí významný a obohacující prvek na okraji historického jádra města, jen několik desítek metrů od pozůstatků středověkého opevnění. 

Zobrazit na mapě

pdf.pngPanel - Pavlačové domy, soubor typu pdf, (110,08 kB)