Plamínek Betlémského světla roznesou skauti a skautky v sobotu 18. prosince

Betlemske Svetlo 2020 03.JPG V Uherském Hradišti budou Betlémské světlo tradičně rozdávat skauti a skautky ze střediska Psohlavci, a to právě v sobotu 18. prosince od 9.30 do 13.00 na Masarykově náměstí pod vánočním stromečkem. Posléze bude Betlémské světlo k dispozici až do 23. prosince v Mojí vinotéce ve Vodní ulici či v Městském informačním centru v jejich otevírací době.

Tak jako každý rok i letos roznášejí skauti a skautky poselství míru - Betlémské světlo. To dorazilo do Česka z Betléma přes Rakousko už 12. prosince. Po republice ho skautští kurýři rozvezou v sobotu 18. prosince, od tohoto dne tak plamínek zažehne svíčky i na adventních věncích v domácnostech.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Organizátoři sbírky přemýšleli, jak sbírku ozvláštnit a jak odměnit ty, kteří se do ní zapojují a poděkovat jim. Tak vznikl nápad dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma. 

Do České republiky se betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka.  

Celou akci inspirovala stará pověst o mládencích z Florencie, kteří se vydali na křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice.

Více na www.betlemskesvetlo.cz

Betlemske Svetlo Psohlavci.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz