Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště

Plán odpadového hospodářství byl vytvořen pro roky 2017 - 2026 a obsahuje analytickou, závaznou a směrnou část. Analýza ukazuje vývoj produkce komunálních odpadů na území města i řešení nakládání s nimi v současné době. Rovněž je zde podrobně zhodnocena vybavenost města Uherské Hradiště zařízeními pro nakládání s komunálními odpady.

pdf.png Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (1,38 MB)

 

Na základě provedené analýzy jsou v závazné části navrženy cíle, včetně indikátorů, které jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje. Rovněž tato část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů. Cíle i opatření závazné části jsou prioritně směřovány do oblasti recyklace a materiálového využití odpadů a oblasti výchovy, osvěty a informovanosti. Směrná část pak navrhuje přijmout konkrétní opatření v oblasti informovanosti, výchovy a osvěty, v oblasti techniky i v oblasti řízení odpadového hospodářství. Přímo navazuje na část závaznou a řeší problémy odhalené provedenou analýzou.