Plán udržitelné městské mobility

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě dokumentu Plán udržitelné městské mobility města Uherské Hradiště v rámci projektu „Pohyb v srdci Slovácka - Plán mobility". Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, který bude sloužit jako mapa pro uspořádání veřejného prostoru v našem městě, s dopadem na zlepšování kvality života lidí a budoucích generací. Je zaměřen na oblast mobility, tedy pohybu pěšky, na kole, v prostředcích veřejné dopravy nebo automobilu či přepravy zboží, ale rovněž jejich vliv na další oblasti s ohledem na moderní přístupy a změnu filozofie v rámci tzv. Smart City. Řeší dopravu jako celek dle podmínek a kapacity daného území, neodtrhává od sebe jednotlivé druhy dopravy. Naopak se snaží využít předností každého z nich. Důraz klademe především na vzájemnou provázanost a práci s veřejným prostorem. Při přípravě plánu se zaměřujeme i na účast odborné i laické veřejnosti při hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření.

 

Děkujeme za Váš zájem a snahu aktivně se podílet na tvorbě

Pro potřebu hlášení závad používejte aplikaci „Zlepši své město“.

V případě podnětů se na nás můžete obrátit prostřednictvím „Zapojte se (FAQ)“. 

O jejich vypořádání budete informování na této stránce v souhrnném dokumentu.

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Miroslava Gajdošová

T: 572 525 251
E: Miroslava.Gajdosova@mesto-uh_cz