Platba za odpad 2016

Vážení spoluobčané,

i v letošním roce je možno poplatky za svoz odpadu platit přímo v části města Vésky, konkrétně v pondělí 2. května a ve středu 4. května - v čase od 9:00 do 12:00 hodin v místním kulturním zařízení. 

Výše poplatku zůstává nezměněna tj. 500 Kč na osobu a rok.

 

Osvobozeny jsou děti do dovršení 1. roku věku. Úleva ve výši 250,00 Kč se poskytuje poplatníkům do dovršení 18. roku věku.


Poplatek za odpad platí též fyzická osoba, která má na území města Uherské Hradiště stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500,00 Kč (vlastník je povinen se přihlásit).