Platby za odpady

Odpady Vzhledem k období, kdy jsou ve městě Uherském Hradišti aktuální platby za odpady, uvádíme několik zásadních informací k této problematice.

Kolik činí poplatek za odpad a do kdy se musí zaplatit?

Výše poplatku za odpad se nemění, zůstává stejná, tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku za odpad je 31. května 2017.

Poplatky platí:
 • fyzická osoba, která má v Uherském Hradišti trvalý pobyt
 • fyzická osoba, která má na území města Uherské Hradiště stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo  rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500,00 Kč (vlastník je povinen se přihlásit)
Osvobození od poplatku a úlevy: 
 • osvobozeny jsou děti do dovršení 18. roku věku
 • osvobozeny jsou osoby od dovršení 70. roku věku
 • úleva ve výši 250,00 Kč se poskytuje studentům denního studia, kteří jsou ubytování v místě studia vzdáleného od města nejméně 50 km, po předložení potvrzení o denním studiu do 31. května 2017 na ekonomickém odboru

 

Nárok na osvobození, úlevu (např. osoby dlouhodobě žijící v zahraničí, domovech důchodců, dětských domovech, ve výkonu trestu odnětí svobody) lze uplatnit pouze do 31. května 2017 na ekonomickém odboru

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem, který byl hromadně rozesílán v roce 2013. Poukázky pro úhradu poplatku za odpad nejsou od tohoto roku dodávány do jednotlivých domácností.

 

Noví plátci poplatku za odpad jej obdrží při ohlášení poplatkové povinnosti (např. trvalého pobytu nebo stavby bez trvalého pobytu) na ekonomickém odboru.

 

V případě, že jste si variabilní symboly neuchovali, lze se obrátit také na ekonomický odbor osobně, pracoviště Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo, dveře č. 125, telefonicky 572 525 847, nebo elektronicky

na e-mail: dana.schreierova@mesto-uh_cz

 

Poplatek je možno hradit:
 1. přímo v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo), kdy stačí vzít s sebou číslo/a variabilního symbolu plátce/ů a po zaplacení poplatku Vám bude vystaven doklad o zaplacení. Takto provedená platba není zpoplatněna a není nutno vyplňovat poštovní poukázku/y/. U tohoto způsobu platby poplatku jen upozorňujeme, že v období placení poplatků za odpad lze očekávat prodlouženou dobu čekání
 2. na poště nebo v bance, kdy je nutné vyplnit poštovní poukázky či platební poukaz zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu.
 3. bezhotovostní platbou převodem z účtu, kdy i v tomto případě je nutné uvádět jednotlivé variabilní symboly. Pokud nebudou správně a jednotlivě uvedeny variabilní symboly za každého plátce/osobu zvlášť, budou chybně vyplněny nebo budou chybět, pak nebude možné platbu přiřadit a poplatek za odpad bude vyměřen platebním výměrem a vymáhán.

 

Pokud některým občanům činí jednorázová úhrada potíže, doporučujeme uhradit část poplatku za odpad postupně od ledna do května, samozřejmě s uvedením variabilního symbolu a dodržením splatnosti do konce května.
 

V případě nesrovnalostí, změně trvalého pobytu, úmrtí, vlastnictví stavby bez trvalého pobytu, se obraťte na ekonomický odbor, Masarykovo náměstí 19, přízemí patro vpravo, dveře č. 125,tel. 572 525 847, e-mail dana.schreierova@mesto-uh_cz

 

Pokladní hodiny pokladny Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19:

 • pondělí a středa  08.00 – 11.00, 12.00 – 16.30
 • úterý a čtvrtek    08.00 – 11.00, 12.00 – 14.00
 • pátek                   08.00 – 11.00, 12.00 - 13.00

 

Číslo účtu: 19-1543078319/0800 vedený u České spořitelny a.s.
Variabilní symbol:  jedinečný pro každého plátce
Výše poplatku za rok 2017: 500,00 Kč/osoba
Splatnost poplatku: 31.05.2017