Platby za odpady v městských částech

Dovolujeme si připomenout, že podobně jako v předchozích letech bude také letos možné zaplatit platby za odpady také v jednotlivých městských částech.

Výše poplatku za odpad je 500 Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2017.
 

Osvobozeny od poplatku jsou děti do dovršení 18. roku věku a osoby od dovršení 70. roku věku.
 

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem (je uveden např. na dokladu z minulého roku). Pokud jste symbol ztratili nebo zapomněli, prokažte se občanským průkazem a symbol vám vyhledáme v registru.
 

Úředníci za vámi do městských částí přijedou v níže uvedených termínech:
 

SADY:  

10.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
12.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
 

MAŘATICE: 

24.4. Místní knihovna 9-12 hod.
27.4. Místní knihovna 9-12 hod.
 

JAROŠOV: 

2.5. Místní knihovna 9-12 hod.
4.5. Místní knihovna 9-12 hod.
 

VÉSKY: 

15.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
17.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
 

MÍKOVICE: 

22.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
24.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.