Platnost občanského průkazu s ustřihnutým rožkem

Změna některého z osobních údajů, například změna trvalého pobytu, nebo příjmení po uzavření sňatku, je řešeno na přepážkách úřadů ustřihnutím rohu občanského průkazu a přiložením dokladu s informací o změně.

Občanský průkaz může mít ze zákona oddělený pravý dolní roh v případě, že se změnil údaj o místě trvalého pobytu, a pravý horní roh v případě, že došlo ke změně rodinného stavu nebo jakékoli jiné matriční události – změna jména, příjmení a podobně. Takový doklad zůstává společně s potvrzením, obsahujícím informaci o změně, i nadále platný, a to až do vystavení dokladu nového. Pokud tedy s průkazem bez rožku vyrazíte do banky, nebo na poštu, úředníci na přepážkách Vám musí vydat zásilku či hotovost na vaše jméno, neboť tento zůstává i nadále platný za předpokladu, že spolu s průkazem občan předloží potvrzení o provedené změně (§ 10 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, §12 odst. č. zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech).

Obr 1 

Obr 2

Kontakty na odpovědnou osobu