Platnost občanského průkazu s ustřihnutým rožkem

Změna některého z osobních údajů, například uzavření manželství, změna jména nebo příjmení, změna trvalého pobytu apod., je řešeno na přepážkách úřadů oddělením příslušného rohu občanského průkazu.

Občanský průkaz může mít ze zákona oddělený pravý dolní roh v případě, že se změnil údaj o místě trvalého pobytu, a pravý horní roh v případě, že došlo ke změně rodinného stavu nebo jakékoli jiné matriční události (změna jména, příjmení, osobního stavu a podobně). Takový doklad zůstává platný po dobu 45 dnů od data změny. 

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu, 
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • změny pohlaví
  • změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.


 Při změně trvalého pobytu občanský průkaz platný po dobu 45 dnů s přiložením dokladu o změně.

Obr 2

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Moravcová, DiS.

T: 572 525 813
M: 739 488 529
E: Katerina.Moravcova@mesto-uh_cz