Plavební sezóna v Uherském Hradišti zahájena!

_5MM8579_resize.jpg Baťáková regata otevřela 8. května provoz na vodní cestě Baťův kanál v Uherském Hradišti.

Uherské Hradiště využilo příležitost jak  oslavit „osmdesátiny“ Baťova kanálu a ve státní svátek 8. března zahájilo plavební sezónu Baťákovou regatou. Akci navštívily stovky nadšených diváků a účastníků - vyzkoušet si plavbu na lodích si mohla většina z nich. Kromě plaveb pro veřejnost byla připravena přehlídka lodí Baťova kanálu, kterou na nábřeží řeky Moravy doplnil kulturní program.

Baťův kanál byl vybudován v letech 1934–1938 jako závlahový a plavební kanál, který měl vrátit celému okolí spodní vodu, chybějící v důsledku provedené regulace řeky Moravy a současně umožnit dopravu lignitu do Baťových závodů v Otrokovicích. První plavba na Baťově kanálu se uskutečnila 2. prosince 1938. Výhody levné přepravy využívala firma Baťa do roku 1945. Nová historie kanálu, tentokrát jako rekreační turistické trasy, se začala psát v polovině 90. let minulého století.

Baťův kanál a plavební turistika obecně velmi pomáhají turistickému ruchu v našem městě a v celém regionu i zvyšování povědomí o Uherském Hradišti a jeho okolí v očích veřejnosti.

Město Uherské Hradiště má dlouhodobý záměr celé nábřeží řeky Moravy více přiblížit lidem a lépe využít veřejné prostory nábřeží.  K tomu záměru město vypsalo architektonickou soutěž. S výsledky návrhů architektů se samozřejmě bude moci seznámit také veřejnost, na 7. června plánuje radnice uspořádat výstavu všech návrhů, jak by mohlo nábřeží v budoucnu vypadat.

foto: Marek Malůšek, Dušan Pavlíček, Jan Pášma

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz