Po hasičích z Vések dostane nové auto také JSDH Uherské Hradiště

Hasičské auto.JPG Dobrovolní hasiči z centra města by se letos měli dočkat nového auta. Naposledy slavnostně přejímali před radnicí nový vůz jejich kolegové z Vések vloni v listopadu. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště letos oslaví 150 let od svého založení.

Výměna auta JSDH Uherské Hradiště je již potřebná zejména vzhledem ke stáří vozu, který byl vyroben v roce 2004, ale i kvůli vysokému počtu najetých kilometrů a rostoucím nákladům na odstraňování závad.

V případě nového automobilu pro JSDH Uherské Hradiště půjde, podobně jako u hasičů z Vések, o dopravní automobil Ford Transit (na úvodním snímku), v barevném provedení podle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky, vybavený základním požárním příslušenstvím, výstražným světelným zařízením schváleného typu, včetně výstražného zvukového zařízení s funkcí megafonu, a tažným zařízením. Automobil bude mít 9 míst k sezení a prostor pro uložení materiálu. Radnici bude stát 1 milion a 250 tisíc korun. Kdy bude nové auto pro JSDH Uherské Hradiště k dispozici zatím radnice neví, dodací lhůty automobilů jsou v současnosti o mnoho delší, než tomu bylo dříve. 

„U auta pro hasiče z Vések jsme na dodání čekali více jak rok, což je opravdu hodně. Přáli bychom si, aby auto pro JSDH Uherské Hradiště bylo připraveno v podstatně kratším termínu. Byl by to pro ně pěkný dárek k letošnímu 150 výročí od založení jednotky dobrovolných hasičů u nás ve městě,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.

Město Uherské Hradiště na základě požárního zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom, a dále také při požárech budov nebo polního porostu. Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí. Činnost dobrovolných hasičů považuje radnice za velmi důležitou a přínosnou. Hasiči podle potřeby a možností dostávají novou techniku či vybavení, jako jsou čerpadla, vysílačky nebo zásahové oděvy.

-JP-