Pocitová mapa horka a sucha

evjrtzccc.jpeg S prodlužujícími se dny a blížícím se létem se v Uherském Hradišti budou stále častěji objevovat vysoké teploty a vlny veder. Někteří si tato období užívají, pro jiné jsou parné dny spíše utrpením. Jak jste na tom Vy?

Město Uherské Hradiště připravuje Adaptační strategii. Ta má za cíl připravit město na probíhající a předpokládané změny, které již sami pozorujeme – tj. na sucho a období horkých dní a letních veder. Chceme Vás poprosit o pomoc při řešení těchto problémů, a to vyplněním POCITOVÉ MAPY HORKA.

Město zamýšlí zpříjemnit podmínky pro život obyvatel v letním období. Pomocí obyvatel chce vytipovat místa, která může vylepšit tak, aby se zde lidé cítili příjemně i během vysokých teplot.  Možností jsou např. výsadby zeleně, umístění stínících prvků, vhodné úpravy veřejných prostranství, doplnění vodních prvků nebo ozelenění budov.

V přehledné on-line Pocitové mapě horka můžete stručně a anonymně označit místa, na kterých:

  1. se i v době horka cítíte příjemně (a proč)
  2. se v době horka cítíte nepříjemně (a proč)
  3. byste něco zlepšili (a jak)
  4. máte návrh na ochranu před suchem a zlepšení nakládání s vodou

Vašimi náměty se bude město zabývat a budou zahrnuty do připravované Adaptační strategie. Vítané jsou i konkrétní návrhy, jejichž prostřednictvím lze něco změnit a které může město promítnout do konkrétních projektů.

Děkujeme

JB, ÚMA

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz