Počty dětí v MŠ, ZŠ

Počty dětí v mateřských školách, žáků v základních školách, účastníků zájmového vzdělávání

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz