Podání na datových nosičích (CD/DVD)

Elektronická podání na datových nosičích lze předávat pouze na hlavní podatelně Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19.

Povolené formáty příloh:

  • rtf, doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, tif, odt, ods

Povolené technické nosiče dat:  

  • CD, DVD, USB Flash disk
  • Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD/Flash disk bude zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu. O vrácení nosiče může občan požádat pracovníka, kterému bude podání předáno k vyřízení.
  • Soubory, které nebudou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem budou považovány za prosté kopie dokumentů.