Podání na datových nosičích (CD/DVD)

Elektronická podání na datových nosičích lze předávat pouze na hlavní podatelně Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19.

Povolené formáty příloh:

  • cer, crt, csv, doc, docx, dgn, dwg, edi, fo, gif, html, htm, isdoc, isdocx, jfif, jpeg, jpg, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpg, mp2, mp3, odp, ods, odt, pdf, pk7, png, ppt, pptx, p7b, p7c, p7f, p7m, p7s, rtf, tiff, tif, tst, tsr, txt, wav, xls, xlsx, xml, xsd, zfo

Povolené technické nosiče dat:  

  • CD, DVD, USB Flash disk
  • Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD/Flash disk bude zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu. O vrácení nosiče může občan požádat pracovníka, kterému bude podání předáno k vyřízení.
  • Soubory, které nebudou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem budou považovány za prosté kopie dokumentů.