Podání návrhů na ocenění nejlepších sportovců 2016

Podání návrhů na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2016

Návrhy na nominace může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se sídlem, příp. místem provozování činnosti či trvalým bydlištěm na území města Uherské Hradiště.
Nominace musí být podána písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2016 na adresu: Město Uh. Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště.

 

Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uh. Hradiště, včetně formulářů do jednotlivých kategorií najdete na www.mesto-uh.cz.