Podání návrhů - nejlepší sportovec a sportovní kolektiv za rok 2017

Návrhy na nominace na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2017 může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se sídlem, příp. místem provozování činnosti či trvalým bydlištěm na území města Uherské Hradiště.

Nominace musí být podána písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2017 na adresu: Město Uh. Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště.

 

Tiskopisy návrhů na ocenění naleznete ve složce Formuláře.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Magda Blahová

T: 572 525 649
E: Magda.Blahova@mesto-uh_cz