Podchod mezi Véskami a Míkovicemi se opravuje

podchod vésky.JPG

Vážení občané,

dne 9. července 2019 započala oprava podchodu mezi Véskami a Míkovicemi pod silnicí I/50.  Provoz pro pěší bude v podchodu částečně omezen a průchod bude zachován. Práce budou probíhat do konce listopadu 2019. Žádáme Vás o zvýšenou pozornost při vstupu na staveniště.

Investorem oprav je ŘSD.

Foto: ilustr. Google, Street View

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dana Zapletalová

T: 572 525 551
M: 721 564 284
E: Dana.Zapletalova@mesto-uh_cz