Podnikání

Oznámení přerušení/pokračování v provozování živnosti

 

Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi

 

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

 

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

 

Zrušení živnostenského oprávnění

 

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR

 

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR

 

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku