Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí roku 2020

Uherské Hradiště.jpg Další 2 objekty v Uherském Hradišti dostanou 100 tisícový příspěvek na svou obnovu. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo dne 17. 2. 2020 poskytnutí účelových dotací z Fondu obnovy historické architektury.

Dotace poputují na obnovu fasády domu č. p. 369 na Svatováclavské ulici a na obnovu uliční fasády domu č. p. 55 ve Sloupského ulici v Uherském Hradišti.

dům svatováclavská.png

sloupského ul..png


V roce 2020 je pro program Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště alokována celková částka ve výši 407 000 korun.  Vloni program hospodařil s částkou 526 tisíc korun a dotace (ve výši 283 400 korun) směřovaly do obnovy fasády domu č. p. 156 na Masarykově náměstí a domu č. p. 23 v Nádražní ulici. Došlo také k zrestaurování vrat na domě č. p. 278 na třídě Maršála Malinovského, kříže na hřbitově v Sadech a k instalaci Kamene zmizelých v parku Jezuitská zahrada.

Dotační program Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště byl zřízen k poskytování finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v Uherském Hradišti, Mařaticích, Jarošově, Sadech, Míkovicích a Véskách. Dále tento program slouží k podpoře obnovy objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Podávat žádostí na dotace z jednotlivých programů pro II. pololetí bude možné v rozmezí od 2. 4. do 22. 6. 2020.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz