Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

20220209_152435.jpg Okna na severní straně fasády a na nároží bude díky dotaci moci vyměnit majitel původně velkoměšťanského domu s číslem popisným 1 v Havlíčkově ulici. Zastupitelstvo města schválilo na tuto akci dotaci 100 tisíc korun z programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště. V roce 2022 je na dotace pro podporu obnovy historické architektury alokována částka ve výši 482 tisíc korun.

V loňském roce radnice ve zmíněném programu hospodařila s částkou 454 000 Kč, dotace byly přiděleny ve výši 200 tisíc korun pro dva objekty. 100 tisíc korun šlo na výměnu oken na domě č. p. 392 v ulici Jindřicha Pruchy a stejná částka byla určená na opravu fasády a výměnu vrat na domě č. p. 62 na Mariánském náměstí.

Dnešní dům č.p. 1 v Havlíčkově ulici není sice prohlášen za kulturní památku, ale nachází se v městské památkové zóně a je důležitým prvkem historického stavebního fondu a urbanistické struktury památkové zóny. Současný dům vznikl jako novostavba v roce 1896, projektantem i stavitelem byl Josef Schaniak.

V domě, kde nyní sídlí prodejna Baťa, v minulosti fungoval mimo jiné hostinec a později bufet (do roku 1950), v roce 1960 byl změněn na jídelnu se samoobsluhou, která fungovala až do počátku 90. let 20. století. Obyvateli byla hovorově nazývaná „Jednička". Stavebně historický průzkum hodnotí dům jako kvalitní stavitelskou práci z období historismu konce 19. století s hodnotnými eklektickými fasádami.

-JP-