Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2023

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro rok 2022 dotační program na podporu poskytovatelů registrovaných sociální služeb. Vyhlášené dotační programy byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 32/2/ZM/2022 ze dne 19.12.2022.

 

Program je určen na podporu aktivit přispívajících k vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb a uspokojování potřeb občanů města Uherské Hradiště v oblasti dostupnosti sociálních služeb.

Prostřednictvím Programu se město Uherské Hradiště spolupodílí na zajištění dostupnosti a kofinancování registrovaných sociálních služeb (na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění), které poskytují své služby občanům s trvalým pobytem ve městě Uherské Hradiště a jsou k datu podání Žádosti zařazeny: 

  1. do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2023 či jiných krajů v rámci ČR, dále jen Základní síť
  2. do Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2023 či jiných krajů v rámci ČR, dále jen Dočasná síť
  3. mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Související dokumenty:

2023:
2022:
2021:
Přehled poskytnutých dotací

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jana Nohalová

T: 572 525 783
M: 730 812 527
E: Jana.Nohalova@mesto-uh_cz