Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro rok 2021 dotační program na podporu poskytovatelů registrovaných sociální služeb. Vyhlášené dotační programy byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 276/16/ZM/2020 ze dne 07.12.2020.

 

Program je určen na podporu aktivit přispívajících k vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb a uspokojování potřeb občanů města Uherské Hradiště v oblasti dostupnosti sociálních služeb.

Prostřednictvím Programu se město Uherské Hradiště spolupodílí na zajištění dostupnosti a kofinancování registrovaných sociálních služeb (na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění), které poskytují své služby občanům s trvalým pobytem ve městě Uherské Hradiště a jsou k datu podání Žádosti zařazeny:

 

  1. do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021 či jiných krajů v rámci ČR, dále jen Základní síť
  2. do Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021 či jiných krajů v rámci ČR, dále jen Dočasná síť
  3. mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 921/64/RM/2021 ze dne 12.04.2021 a usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 313/18/ZM/2021 ze dne 26.04.2021 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na úhradu nákladů s poskytováním základních činností služeb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, pro příslušný druh a formu sociální služby, těmto subjektům:

pdf.pngPřehled poskytnutých dotací FSSP.pdf, soubor typu pdf, (212,96 kB)

Související dokumenty:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jana Nohalová

T: 572 525 783
M: 730 812 527
E: Jana.Nohalova@mesto-uh_cz