Podpora procesu KPSS na Uherskohradišťsku

Bližší informace k realizovanému projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Projekt je realizován Městem Uherské Hradiště společně s partnery Oblastní charitou Uherské Hradiště a Petrklíčem, o.p.s.

 

Projekt je realizován od 1. května 2013 a plánované ukončení je 30. dubna 2015.

 

Celkové výdaje projektu: 1 968 818,20 Kč

 

Projekt se zaměřuje na aktualizaci a vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012 - 2014 a dále na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2015 - 2017 (dále jen SPRSS). SPRSS bude vytvořen metodou komunitního plánování, kdy smyslem projektu je především zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do plánování sociálních a navazujících služeb a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky na stanoveném území.

Dílčím cílem projektu je zapojit do plánování sociálních služeb co největší území správního obvodu Uherské Hradiště, jež zahrnuje 48 obcí a měst s celkovým počtem cca 91 tis. obyvatel.

 

V rámci aktualizace a tvorby nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku se zaměříme nejen na poskytovatele sociálních služeb, jež poskytují služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ale také na další subjekty jež poskytují příbuzné či navazující služby pro cílové skupiny osob.

 

Poskytovatelé potřebují znát potřeby cílových skupin a na základě zjištění těchto potřeb poskytují své služby, proto je třeba zajistit spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb v sociální oblasti a tím zajistit efektivní spolupráci při zjišťování a naplňování potřeb jednotlivých cílových skupin.

Poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb budou zapojeni do práce na projektu účastí v řídící skupině a účastí v pracovních skupinách zaměřených na jednotlivé cílové skupiny, a to na:

 • osoby se zdravotním postižením,
 • seniory,
 • děti, mládež a rodiny s dětmi,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Realizační tým projektu:

 • vedoucí projektu - PhDr. Květoslava Zlatušková
 • projektová manažerka - Ing. Linda Pukovcová (změna od února 2014)
 • koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb a finanční manažerka projektu - Ing. Jana Kozelková
 • manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením - Mgr. Vladimír Kaška
 • manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením - Bc. Zuzana Hoffmannová
 • manažerka pracovní skupiny Děti, mládež a rodiny s dětmi - Bc. Kamila Nekolová, DiS.
 • manažerka pracovní skupiny Senioři - Mgr. Radka Stuchlíková

Výstupy projektu:

 • Inovovaný elektronický katalog sociálních služeb, jež najedete na adrese http://socialnisluzby.mesto-uh.cz/

 

PROJEKT „PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU“, REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/97.00020, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

esfcr


Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím 14-ti klíčových aktivit od května 2013 do dubna 2015. Bližší informace k hlavním klíčovým aktivitám naleznete v popisu jednotlivých klíčových aktivit. V přiloženém souboru si můžete prohlédnout všechny plánované aktivity včetně doby jejich realizace.