Podpora rozvoje bydlení v I. pololetí 2020

oprava_domu1388944.jpeg Celkem 8 dalších občanů Uherského Hradiště si za celkovou částku přesahující 2 miliony korun opraví své bydlení s úvěrem od radnice. Úvěr, který poskytuje město Uherské Hradiště, slouží k opravám nebo rekonstrukcím domů či bytů, dá se však využít i k úpravě zahrady nebo rekreačního objektu.

Zastupitelstvo vyhovělo dne 17. 2. 2020 osmi z devíti podaných žádostí o úvěr, jedna žádost nevyhovovala všem podmínkám. 

Příjemcem úvěru může být fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost, která je vlastníkem či spoluvlastníkem předmětu úvěru nacházejícím se v Uherském Hradišti a místních částech Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky. Město poskytuje úvěr do hodnoty 500 000 korun, úroková sazba z poskytnutého úvěru je odvozena od ročního PRIBORU České národní banky, vyhlášeného pro den uzávěrky daného kola přijímání žádostí a násobeného koeficientem 0,5 (nemovitosti) nebo 0,75 (zahrady, rekreační objekty). Lhůta splatnosti úvěru je 6 let.

Od počátku zřízení Fondu rozvoje bydlení v roce 2009 využilo úvěr od města 341 žadatelů, poskytnuto jim bylo 90 milionů korun.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz