Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště dotační program na podporu zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání.

Účelem dotačního programu je podpora fyzických osob podnikajících a právnických osob (zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a je nezávislý), které v důsledku zavedení nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), musely omezit svou činnost na území města Uherské Hradiště. Nouzový stav vyhlášený kvůli koronaviru v České republice trval od 12. března do 17. května 2020.

 

Finanční prostředky dotačního programu jsou účelově určeny na dokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu nebytových prostor využívaných tzv. „malými podnikateli“ k výkonu jejich činnosti na území města Uherské Hradiště, a v době nouzového stavu byly tyto provozovny uzavřeny.

Finanční podpora z rozpočtu města bude dle vyhlášeného dotačního programu poskytována na základě podané žádosti o poskytnutí dotace, k žádosti bude doložena nájemní smlouva na pronájem prostor k výkonu podnikatelské činnosti na území města Uherské Hradiště spolu s čestným prohlášením, že provozovna byla v době nouzového stavu uzavřena.

 

Žádosti o poskytnutí dotace jsou přijímány v termínu od 22. června 2020 do 21. srpna 2020, do 14.00 hod.

 

Bližší informace poskytne odbor ekonomický:

  • Ing. Ivana Martináková
  • tel.: 572 525 214
  • e-mail: ivana.martinakova@mesto-uh_cz

Související dokumenty:

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Martináková

T: 572 525 214
M: 731 687 992
E: Ivana.Martinakova@mesto-uh_cz