Podruhé v době nouzového stavu jednal krizový štáb ORP Uherské Hradiště

IMG_2813.JPG Již podruhé od začátku nouzového stavu byl dne 13. října 2020 formou video konference svolán Krizový štáb ORP Uherské Hradiště.

Jednotlivé složky krizového štábu informovaly o aktuálním dění ve svých odvětvích a o připravenosti na očekávané události a plnění úkolů spojených s nouzovým stavem a aktuálními opatřeními Vlády ČR.

Kromě zmapování aktuální situace, ve které silně rezonuje zejména značné zatížení Uherskohradišťské nemocnice, která se nachází blízko svého limitu co se týká intenzivní péče, byl řešen požadavek Krajské hygienické stanice Zlín na navýšení počtu pracovníků call centra KHS o výpomoc z řad zaměstnanců města Uherské Hradiště. 

Policie ČR informovala o provádění kontrol dodržování aktuálních krizových opatření, zejména co se týká dodržování stanovených otevíracích hodin provozoven.  

Dále byla řešena připravenost města k zajištění péče o děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení. V Uherském Hradišti budou pro tento účel vyčleněny základní školy ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, které budou pro děti zaměstnanců výše uvedených složek otevřené od 05:30 do 18:30 hodin a budou sloužit žákům I. stupně.

Krizový štáb dále řešil současný povodňový stav na vodních tocích. Podle Vodoprávního úřadu Uherské Hradiště se očekává během dnešní noci a zítřejšího dne dosažení 1. stupně povodňové aktivity a s nejvetsi pravděpodobností i 2. stupně povodňové aktivity řeky Moravy. Dle předpovědního modelu ČHMÚ, by řeka Morava měla na stanici Spytihněv začít kulminoval na přelomu 13. a 14.10.  Vodoprávní úřad bude situaci na řece Moravě, Olšavě a dalších vodních tocích v rámci ORP UH nadále sledovat a dle nutnosti informovat krizový štáb. 

Městská policie zajistila prostory Moravního nábřeží v Uherském Hradišti páskou upozorňující občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a do tohoto prostoru nevstupovali. 

Kontakty na odpovědnou osobu