Pohřebiště (Mařatice, Sady, Míkovice)

Na základě novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví byl městem Uherské Hradiště zpracován nový Řád pohřebišť. Tento řád, který byl ve srovnání s původním předpisem poměrně výrazně rozšířen z hlediska péče o pohřebiště, se vztahuje na všechna tři pohřebiště v Mařaticích, Sadech a Míkovicích.

pdf.png Ceník hřbitovních služeb, soubor typu pdf, (91,29 kB)

pdf.png Řád veřejného pohřebiště, soubor typu pdf, (1,96 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz