Pohřebiště v Mařaticích prochází změnami

kolumbarium V prostorách největšího uherskohradišťského hřbitova v městské části Mařatice bylo koncem roku 2016 dokončeno nové kolumbárium se 105 urnovými schránkami. Kvůli zlepšení dopravní dostupnosti a parkování se letos dočká dlouho očekávaných a nutných úprav také okolí hřbitova.

Kolumbárium, tedy místo pro ukládání uren, se město rozhodlo na hřbitově postavit v rámci zkvalitňování služeb na pohřebištích, a také na základě podnětů od občanů. Jedná se o stavbu, která se skládá z pěti sekcí, vždy po 21 urnových schránkách (do každé z nich se dají uložit 4 urny). Maximální celkové množství uložených uren je tedy 420. Jednotlivé sekce jsou samostatně stojící stěny přiléhající ke stávající hřbitovní stěně umístěné u správní budovy pohřebiště.  

KOLUMBÁRIUM SLOUŽÍ OD LETOŠNÍHO ROKU 

"K umístění kolumbária byla záměrně využita stávající stěna, aby se v případě potřeby mohlo kolumbárium rozšířit o další bloky a využít tak prostor, který do současné chvíle byl bez konkrétního určení. Místo k podobnému využití přímo nahrávalo," vyslovil se člen rady města František Elfmark. K dotvoření piety místa jsou jednotlivé sekce nasvěcovány pomocí 3 kusů bodových svítidel. Prostor mezi jednotlivými sekcemi vyplňuje výsadba dřevin, v tomto případě je vysazena okrasná třešeň. V rámci výstavby kolumbária byl také vybudován nový přístupový chodník ze stejné zámkové dlažby, jaká už na hřbitově byla. Celkové náklady na výstavbu kolumbária jsou takřka 750 tisíc korun.

LETOS ZAČNOU I ÚPRAVY PROSTORU PŘED HŘBITOVEM 

V letošním roce se uskuteční také první část obnovy předhřbitovního prostoru, po které veřejnost volá již dlouhou dobu. "Samozřejmě, že jsme věděli o neuspokojivém stavu, ale žádné prozatímní řešení nemělo smysl. Tento projekt má ambice vyhovět požadavkům veřejnosti i v budoucnosti," vyjádřil se místostarosta města Zdeněk Procházka. 

Realizace akce „Parkování u hřbitova v Mařaticích“ bude podle něj probíhat ve dvou samostatných etapách. V první etapě bude řešena část „za hřbitovem“. V rámci této části vznikne nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna pro autobusy se zastávkou. Na stávající komunikaci bude prostor točny a parkoviště napojen novým sjezdem a původní sjezd bude upraven. „Dále prodloužíme chodník pro pěší od konce hřbitovní zdi směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu u smuteční síně,“ popsal Procházka. Po vybudování této části bude upraven také prostor před hřbitovem. V rámci této části vznikne nové parkoviště pro 40 osobních automobilů. Na protilehlé straně proti stávajícímu vstupu na hřbitov přibude nový autobusový záliv. Přístup ke hřbitovu ze sídliště Hliník vyřeší propojení do ulice Václava Kulíška přes malý park. "První etapu zahájíme na jaře, přičemž dokončení je plánováno na měsíc září. Realizace druhé etapy, před hřbitovem, je plánována po vyřízení majetkoprávních náležitostí a legislativních povolení na rok 2018," upřesnil Zdeněk Procházka. Předpokládané náklady na vybudování obou etap jsou ve výši 22 milionů korun. 

NEZAPOMENEME NA PAMÁTNÍK 

Na veřejném pohřebišti v Mařaticích se nachází také pietní místo, které má připomínat 129 obětí několika národností z obou světových válek. Původní legionářský památník byl v roce 1939 zničený nacisty a na jeho místě zůstal jen betonový podstavec. "Současný stav památníku nedává příležitost důstojného připomenutí obětí válečných konfliktů, protože je zcela anonymní a bez jakéhokoliv sdělení. Vznik nového díla s patřičným odkazem a informací je nutným předpokladem pro uchování důstojné upomínky na oběti doby nesvobody," objasnil záměr obnovy pietního místa starosta města Stanislav Blaha. Záměr na rekonstrukci památníku už posvětilo zastupitelstvo města, v případě získání dotace bude obnoven v roce 2018.