Pohyb na veřejných místech a v zařízeních ve městě Uherském Hradišti

IMG_8826.JPG Vážení občané, uveřejňujeme přehled, jak jsou uplatňována aktuálně platná krizová opatření Vlády ČR na veřejných místech na území města Uherské Hradiště, co je a co není otevřeno:

Dětská hřiště a sportoviště v majetku a správě města: 

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s přesně specifikovanými výjimkami. Zároveň nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou stanovených případů, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti a dále viz usnesení, a rovněž nařizuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Oplocené areály sportovišť a dětských hřišť jsou na území města po dobu nouzového stavu uzavřeny. Pobyt na veřejnosti dostupném dětském hřišti není ve výjimkách z nařízení uvedený. Je však možné na něho nahlížet jako na místo veřejně přístupné a tím nezbytně plnit výše uvedené požadavky. Sportoviště také nejsou ve výjimkách uvedena, a proto jsou pro amatérské sportovce uzavřena.

Město Uherské Hradiště na všechna hřiště a sportoviště ve své správě umístilo informační cedule s upozorněním na platná krizová opatření. Věnujte, prosím, těmto upozorněním zvýšenou pozornost a dodržujte je.

Provoz hřbitovů / pohřebišť:  

Dle Usnesení vlády č. 1078 je v bodě I. zakázán volný pohyb osob na území České republiky, přičemž v bodě 10 je uvedena výjimka ohledně účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova. Pohřebiště tedy zůstávají otevřena, a to v časech dle platného provozního řádu.

I zde platí krizová opatření, zejména nutnost:

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou,

2. omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti,

4. zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška apod. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Městská policie provádí již nyní zvýšený dozor jak nad dodržováním výše uvedených platných opatření, tak také nad parkováním vozidel v okolí hřbitovů tak, aby nebránila provozu ostatních a nekomplikovala především veřejnou autobusovou dopravu. Kontrolní činnost je posílena i v nočních hodinách a samozřejmě zaměřena i na krádeže a vykrádání zaparkovaných vozidel.

Tržnice a provoz prodejních stánků ve městě:

Městská tržnice u vlakového nádraží NEBUDE v provozu (tržnice nejsou uvedeny ve výjimkách z nouzového opatření vyhlášeného vládou).

Jednotlivé stánky umístěné ve městě mohou zůstat otevřené, pokud dodrží povolený sortiment – květinářství, prodej osiva a sadby i potravin. Také zde platí aktuální opatření vlády, týkající se ochrany dýchacích cest, rozestupů aj.


Kultura / Sport / Společnost: 

Aquapark Uherské HradištěUZAVŘENO

Více na: https://www.aquapark-uh.cz/

Knihovna B. B. BuchlovanaUZAVŘENO

Knihovna je  uzavřena, ale je možné si vypůjčit e-knihu zdarma. Také jsou automaticky prodlouženy výpůjčky.  Knihy lze vracet do biblioboxu. Bližší informace na webových stránkách knihovny: https://www.knihovnabbb.cz/uvod

Slovácké divadloUZAVŘENO, divadlo NEHRAJE.

Více na: https://www.slovackedivadlo.cz/

Městská kinaUZAVŘENO, kino hraje pouze on-line.

Kino je zavřeno, ale zájemci si mohou udělat kino doma! Funguje to jednoduše.  Vyberete si film a on-line zakoupíte vstupenku. Odkaz na stream vám kino pošle do e-mailu uvedeného při koupi vstupenky. Více na http://www.mkuh.cz/

Klub kultury Uherské HradištěUZAVŘENO, zrušené koncerty budou v jiných termínech, sledujte https://www.kkuh.cz/

Městské informační centrum -  od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 pro veřejnost UZAVŘENO. V případě dotazů však budou vaše dotazy zodpovězeny písemně či telefonicky. Více na: http://www.uherske-hradiste.cz/

Sportoviště města Uherské Hradiště – všechna sportoviště, vnitřní i venkovní, jsou pro veřejnost UZAVŘENA. Více na: https://www.sportoviste-uh.cz/

-JP-