Pokračuje modernizace učeben základních škol, na řadě je ZŠ Sportovní

ZŠ Sportovní.JPG Základní škola Sportovní se o prázdninách dočká modernizace učebny cizích jazyků, přírodovědné učebny a dvou sociálních zařízení pro imobilní žáky. Vloni byly zmodernizovány učebny v základních školách v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích.

Podobně jako v jiných školách v předchozích letech najdou žáci své učebny po rekonstrukci jako nové. Budou vyměněny veškeré podlahové krytiny, umyvadla i obklady kolem nich. Místnosti budou nově vymalovány. V přírodovědné učebně budou nainstalovány zatemňovací rolety. Pro potřeby technického vybavení bude udělán nový elektrorozvod a místnosti dostanou nové osvětlení. Stavební práce na WC spočívají v úpravě stávajících dispozic. Vzniknou samostatné kabinky přístupné z chodby. Budou provedeny bourací a zednické práce, dojde na nové keramické obklady, budou osazeny nové zařizovací předměty a provedena nová elektroinstalace.

„Stejně jako ve všech školách před tím chceme samozřejmě ke stavebním pracím využít letní prázdniny, hotovo by mělo být 17. srpna. V navazující fázi modernizace budou třídy také vybaveny novým zařízením, ale to bude jiná veřejná zakázka, zde se zatím bavíme pouze o stavebních pracích,“ přiblížil místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Cena za stavební práce je 1,7 milionu korun, spolu s technickým vybavením učeben však půjde o celkové náklady 5,37 milionu, přičemž příspěvek EU z Integrovaného regionálního operačního programu IROP je 4,58 milionu korun.

„Modernizaci učeben klíčových kompetencí v základních školách se postupně věnujeme od roku 2016, kdy vznikla tato možnost využití dotací z IROPu. Tím pádem už došlo ke zlepšení prostředí vybraných učeben ve všech našich školách.  Razím názor, že prostředí pro vzdělávání našich dětí musí být odpovídající nejen nárokům současných technických možností, ale hlavně, že se děti musí učit v prostředí příjemném, hezkém a moderním,“ vyjádřil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz