Pomoc obětem trestných činů

Pro osobu, které bylo ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo je osobou pozůstalou po oběti, je možné vyhledat postraumatickou pomoc i na odboru sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu v Uherském Hradišti.

Péče a pomoc obětem trestných činů je uplatňována ve vztahu k:

 • pozůstalým po obětech úmyslných násilných trestných činů s následkem smrti
 • oběti pokusu trestného činu vraždy nebo zabití
 • oběti, které byla jiným úmyslným násilným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví
 • oběti trestného činu znásilnění
 • dítěti nebo seniorovi, na kterém je nebo byla páchána úmyslná trestná činnost
 • oběti trestných činů obchodování s lidmi
 • oběti domácího násilí či nebezpečného pronásledování
 • oběti trestných činů páchaných z nenávisti
 • oběti dopravních nehod s těžkou újmou na zdraví nebo pozůstalých po obětech nehod s následkem smrti
 • rodinným příslušníkům pohřešované osoby, zejména pohřešovaného dítěte
 • osobě, jíž je poskytována krátkodobá ochrana
 • případům sebevražd, sebezabití, sebepoškození či úmrtí bez známek cizího zavinění, ke kterému z úřední povinnosti vyjíždí policie  

Ve Zlínském kraji působí krizoví interventi policie ČR v týmu pro oběti trestných činů.
Více informací na webové adrese:
http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx 

V účinnosti je také dohoda o poskytování pomoci obětem trestné činnosti mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí.
DONA linka 251 511 313 
Linka centrály Bílého kruhu bezpečí 257 317 110

Posttraumatickou pomoc může občan vyhledat okamžitě nebo po poskytnutí krizové intervence PČR nebo BKB také na Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Uherském Hradišti.
Pracovníkem určeným pro krizové jednání je Mgr. Radomíra Lukášová, kancelář č. 329, tel.: 572 525 773; 605-203-014, e-mail: radomira.lukasova@mesto-uh_cz

pdf.pngInformace pro oběti trestných činů, soubor typu pdf, (623,55 kB)
pdf.pngPomoc obětem trestných činů, soubor typu pdf, (71,27 kB)

Pomoci obětem trestných činů se rovněž věnuje instituce, která spadá do resortu Ministerstva spravedlnosti – Probační a mediační služba (dále jen PMS). Její zaměstnanci pracují s pachateli trestných činů a také s lidmi, kteří byli trestnou činností zasaženi – s oběťmi a poškozenými. Pracovníci PMS obětem pomáhají (se zorientováním v trestním řízení, zodpovězením základních právních dotazů apod.) každý všední den od 8 do 16 hodin. 

Od loňského roku probíhá v Uherském Hradišti nad rámec běžné činnosti PMS projekt „Proč zrovna já?“ (hrazen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu ČR). Jeho cílem je usnadnit obětem (popř. pozůstalým) trestných činů vyrovnat se s následky skutku a vrátit k původnímu životu.

Projekt „Proč zrovna já?“ umožňuje věnovat se obětem intenzivněji. V poradnách (viz kontakty níže) poradí zkušení pracovníci oběti s podáním trestního oznámení, otázkami týkajícími se trestního řízení, uplatněním náhrady škody či zprostředkováním odborné psychoterapie. Veškerá činnost PMS je anonymní a zdarma, díky psychologovi zapojeném v projektu také návazná psychoterapie.

Kontakty:
Probační a mediační služba
Svatováclavská 568, Uherské Hradiště
e-mail: akralikova@pms_justice_cz, poradna.uh@gmail_com, tel: 572 523 493, 734 353 604, 773 783 678

Občanská poradna (spolupracující organizace)
Velehradská třída 181, Uherské Hradiště
e-mail: obcanska.poradna@uhradiste_charita_cz, tel: 572 540 723, 606 453 502

Přílohy:

pdf.pngLeták - Pomoc a poradenství obětem trestných činů, soubor typu pdf, (610,58 kB)